Sunday, December 6, 2009

buildingArchitecture Photography,,,berkait rapat dengan faktor line dan warna,,,kesimbangan ini membuatkan sesuatu struktur bangunan itu berkembangan dengan balance,,,stabil.Penggunaan lens yg sesuai, filter yang tertentu juga pemilihan waktu rakaman harus di tiitk beratkan.Interior dan exterior adalah 2 perkara umum dalam rakaman subjek sebegini,,,namun keupayaan bagi menghasilkan gambar yg seimbang bukan hanya terletak pada simetrikal ataupun dengan merakam seluruh objek bangunan tersebut. Sesetengah objek perlu pada bahagian sokongan tertentu ataupun sudut tertentu,,,ada pula pada keistemewaannya yang tersendiri,,,selalunya Arkitek juga adalah orang yang sangat arif tentang angle dalam fotografi,,,bagi seorang jurugambar,,,komunikasi dengan subjek dari segi bentuk,,masa,,cuaca,arah matahari dan komponen bangunan) adalah kunci utama bagi memantapkan lagi fotografi ke atas subjek,,,sekian,,sindri mau ingat

No comments:

Post a Comment